امروز دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی، ورزشی گسترش فولاد تبریز
تمرین شنبه 25 آذر تیم بززرگسالان
امید گسترش فولاد - شهرداری اردبیل
نوجوانان گسترش فولاد-ملوان انزلی
تمرینات ترم پاییز مدرسه فوتبال گسترش فولاد
تمرین بدنسازی تیم فوتبال بزرگسالان
والیبال نشسته گسترش فولاد-ذوب آهن / هفته اول
بازی پدیده-گسترش فولاد
تمرین والیبال نشسته - 13 آذر
تمرین 13 آذر - پیش از بازی پدیده خراسان
گسترش فولاد-سایپا / سری دوم
گسترش فولاد - سایپا / هفته چهاردهم
امید گسترش فولاد-شهرداری تبریز