امروز چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی، ورزشی ماشین سازی تبریز
امید ماشین سازی-شهرداری اردبیل
بدنسازی شاگردان خطیبی - 24 مهر
نونهالان ماشین سازی- شهرداری رشت / هفته ششم
جوانان ماشین سازی - غفاری قزوین/ هفته دوم
ماشین سازی - پرسپولیس/ جام حذفی
ماشین سازی - شاهین بوشهر / هفته5
نونهالان / ماشین سازی - شهرداری اردبیل
ماشین سازی - شهرخودرو / هفته سوم
تمرین - 25 شهریور
نونهالان / ماشین سازی - مهدیه تبریز
سپاهان - ماشین سازی / هفته دوم
ماشین سازی - استقلال / هفته اول