تمرین 27 فروردین - قبل بازی استقلال تهران

آخرین تمرین تیم فوتبال ماشین سازی قبل از سفر به تهران و بازی بازی مقابل استقلال