تمرین 1 شهریور گسترش فولاد

تمرینات تیم فوتبال فوتبال گسترش فولاد تبریز پس از سه روز استراحت بازیکنان، از عصر شنبه - 1 شهریور - در استادیوم اختصاصی گسترش فولاد پیگیری شد.