بازگشت بابایی به ماشین سازی

به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی ماشین سازی تبریز؛ پیمان بابایی فصل گذشته با قرارداد قرضی از ماشین‌سازی تبریز به سومقاییت آذربایجان انتقال و با پایان این قرارداد به ماشین سازی تبریز بازگشت.

پیمان بابایی که موفق شد فصل گذشته بعنوان آقای گل لیگ برتر آذربایجان را کسب کند دو فصل دیگر با ماشین سازی تبریز قرارداد دارد.

نظرات

  • متاسفانه نظری یافت نشد!

نظری بنویسید!