هادی رضایی
تاریخ و محل تولد : -
سمت : سرمربی
مدت قرارداد : -